Home Privacyverklaring

Privacyverklaring Heidi Uitvaartzorg

Op een zeer kwetsbaar moment in uw leven deelt u bewust of onbewust persoonsgegevens met mij. Ik vind het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heb ik in deze verklaring voor u uiteengezet waarom ik uw persoonsgegevens nodig heb, hoe ik ermee omga en welke rechten u heeft. Heidi Uitvaartzorg is een eenmanszaak. Ik ben de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Ik houd mij aan mijn geheimhoudingsplicht.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan mij: heidi@heidiuitvaartzorg.nl

Waarom Heidi Uitvaartzorg gegevens nodig heeft

 • Na het overlijden van een dierbare maak ik met u een overeenkomst om de uitvaart te regelen en te begeleiden. Om dit te kunnen doen heb ik gegevens nodig van uw dierbare maar ook van u voor diverse instanties en andere partijen. Bijvoorbeeld voor aangifte van overlijden, voor het regelen van een kerk- of crematiedienst etc.
 • In de dagen tussen overlijden en uitvaart hebben we regelmatig persoonlijk, per telefoon of per mail contact om te overleggen.
 • Heidi Uitvaartzorg dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte.
 • Indien u een uitvaartverzekering hebt en u wilt dat ik deze financieel afhandel, dan heb ik ook bankgegevens van u nodig.

Persoonsgegevens die Heidi Uitvaartzorg verwerkt

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

Gegevens van de overledene:

 • (doop)namen
 • geslacht
 • nationaliteit
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • overlijdensdatum en plaats van overlijden
 • adres en woonplaats
 • leeftijd
 • namen ouders
 • burgerlijke staat
 • indien samenwonend of getrouwd
 • namenpartner enex partner(s)
 • vingerafdrukken
 • foto’s gebruikt voor rouwbrief en/of gedachtenisprentje.


Gegevens van een overledene vallen niet onder de privacywet, maar u als nabestaanden moet ik wel om toestemming vragen om deze gegevens te mogen gebruiken.

Van partner van overledene:

 • (doop)namen
 • geboortedatum en -plaats

Indien partner de opdrachtgever is zie gegevens opdrachtgever

Van opdrachtgevers:

 • (doop)namen
 • geboortedatum en –plaats
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • relatie met de overledene

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Heidi Uitvaartzorg verwerkt geen gegevens over gezondheid tenzij u die actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling of telefonisch). Deze gegevens zijn soms noodzakelijk voor opbaring van een overledene. Indien opbaringen/verzorgingen niet door mij zelf worden verzorgd geef ik indien nodig ook gezondheidsgegevens door aan derden, bijvoorbeeld aan een mortuarium of een uitvaartcentrum.

Het bewaren van gegevens

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Regelmatig maak ik een back-up van mijn bestanden op een externe harde schijf. Enkele persoonsgegevens van de overledene bewaar ik 5 jaar om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. Daarnaast stelt het mij in staat om –bijvoorbeeld– bij het overlijden van de laatste van de ouders terug te kijken naar keuzes die eerder gemaakt zijn bij het overlijden van de andere ouder. Tot slot geven deze gegeven mij inzicht in de aard van de uitvaarten die ik heb begeleid, en daarmee in mijn bedrijfsvoering. Dit levert waardevolle informatie voor het verder ontwikkelen van mijn bedrijf.

Ik bewaar de volgende gegevens:

Gegevens van de overledene:

 • (doop)namen
 • geslacht
 • nationaliteit
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • overlijdensdatum en plaats van overlijden
 • adres en woonplaats
 • leeftijd
 • namen ouders
 • burgerlijke staat
 • indien samenwonend of getrouwd
 • namen partner enex partner(s)
 • foto’s gebruikt voor rouwbrief en/of gedachtenisprentje.

Alle overige gegevens van nabestaande/opdrachtgever worden na afhandeling uit het dossier verwijderd en vernietigd. De financiële administratie bewaar ik voor maximaal 7 jaar. Dat is een wettelijke verplichting.

Delen met anderen

Heidi Uitvaartzorgverstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Heidi Uitvaartzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Websitebezoek

Op de website van Heidi Uitvaartzorg worden anonieme bezoekgegevens geregistreerd met als doel inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en de pagina’s die worden bezocht. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon. Wanneer u via mijn website een bericht achterlaat voor nabestaanden, wordt u actief om toestemming gevraagd. Zie: https://www.heidiuitvaartzorg.nl/condoleance/

Uw naam , adres en emailadres worden alleen gedeeld met de familie waarvoor uw reactie bestemd is. Deze gegevens worden na overdracht aan de familie verwijderd. Dit is binnen 3 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De meeste gegevens die ik van u bewaar zijn handtekening bevoegd. U ziet deze zelf voordat ze verwerkt kunnen worden. Wilt u later opnieuw deze gegevens inzien dan kan dat uiteraard. Stuur een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar heidi@heidiuitvaartzorg.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Heidi Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Heidi Uitvaartzorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met mij op via heidi@heidiuitvaartzorg.nl

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 12 augustus 2020.