Uitvaart

De dood schept een afstand en voelt voor velen als ‘eng’. Vooral voor wie er nog nooit mee te maken heeft gehad. Uit ervaring weet ik dat de periode rond een overlijden ook heel waardevol kan zijn. Mijn begeleiding is erop gericht dat u en uw dierbaren op een goede manier afscheid kunnen nemen. 

Een overlijden gaat gepaard met veel en soms heftige emoties. Iedereen beleeft het op zijn of haar eigen manier. Ik vind het belangrijk dat die gevoelens de ruimte krijgen. Ze mogen er zijn. 

Als uitvaartbegeleider wil ik naast u staan. Ik wil u op heldere en transparante wijze informeren over wat er gebeurt en wat er mogelijk is. Dit doe ik met zorg en aandacht, door vragen te stellen en goed naar u te luisteren. 

Stap voor stap geven we vorm aan de dagen na het overlijden, en werken we toe naar een mooi afscheid. Een afscheid met een persoonlijke touch, waarin u uw dierbare kunt herkennen. 

Ik neem u mee door de dagen heen en geef antwoord op uw vragen. Uw wensen vormen de leidraad, u geeft het tempo aan. Ik zorg voor rust en hou het overzicht. Dit doe ik met aandacht en zorg. U kunt op mij vertrouwen. 

Lees meer over: